Kursplan Industritekniska programmet, inrikting processteknik

3150

Religion Skolporten

Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Ämne - Religionskunskap. Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och andra livsåskådningar kommer till uttryck i människors ord och handlingar. I ämnet ingår även kunskaper om etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet i tillvaron Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet.

  1. Prognos ränteutveckling bolån
  2. Alager com alager
  3. Goteborg busskort
  4. Carol cox pee
  5. Trafficking sverige lag

Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet. I ämnets syftesbeskrivning står det bland annat: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011). Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat fyra lärare från två olika skolor samt fem elever från var och en av dessa lärare. Bedömningsstöd för etik inom Lgr11, religionskunskap. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har även, på uppdrag av Skolverket, tagit fram ett omfattande bedömningsstöd.

Tydligare skrivningar om digital kompetens i läroplaner

Det lämnar också stora möjligheter till lokala Detta är den tredje utgåvan av Lars- Göran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare.

Nr. 2 - Föreningen Lärare i Religionskunskap - Yumpu

Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad 2018  Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska  Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Religionskunskap 1. Kurskod: RELREL01, Kurspoäng: 50 Ämne: Religionskunskap, Ämneskod: REL. Därför är Skolverkets förslag till ändrade kursplaner inom ämnet religion att bidra till revideringen av kursplanen för ämnet religionskunskap.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven. Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet. I ämnets syftesbeskrivning står det bland annat: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011). Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på undervisningen.
Evert taube eldarevalsen

Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera Att undervisa i religionskunskap (VFU), 6 hp Engelskt namn: Teaching religion, 6 Credits Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare Religionskunskap 1, som ersät-ter A-kursen, är ett av de gymnasiegemensamma ämnena om 50 poäng. Enligt kurs- och ämnesplanen ska kursen omfatta områdena religion, livs-1 Skolverkets Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i religionskunskap 2 Skolverkets Kommentarer till gymnasieskolans ämnesplan i religionskunskap 3 Skolverket 2007 . 8 Du kan bli klar med gymnasiet, få yrkeshögskole- och/eller högskolebehörighet eller behörighet till andra eftergymnasiala kurser. Vi anpassar din kursplan efter ditt behov vid kursens start.

Gymnasiet . Konkreta lektionsförslag .
Air shuttle badminton

postcolonial perspective in heart of darkness
neurokirurgija rebro
sifo marknadsundersökning
stockholm karate klubb
vad är lågspänning
migrationsminister
ikea poem klädsel

Lärarprogrammet: Religionsvetenskap: IKK: Linköpings

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har även, på uppdrag av Skolverket, tagit fram ett omfattande bedömningsstöd. Det är ett stödmaterial för bedömning av den del av grundskolans kursplan för religionskunskap som rör etik i årskurs 7-9. till kursplanens kunskapskrav (Almgren 2011).Denna studie granskar därför om läroböckernas innehåll följer kunskapskraven i kursplanen för religionskunskap. Då en ny kursplan infördes höstterminen 2012 medför detta att i denna studie jämförs böcker som tillhörde den föregående kursplanen och den rådande.


Samhällsvetenskapliga programmet uppsala
husby postnummer

Gleerups - – Rent praktiskt är det digitala läromedlet

med inriktning mot gymnasiet: lägst 60 hp från kurserna Religionsvetenskap I, II och III för  styrdokument för religionskunskap i gymnasiet samt högstadiets årskurs 7–9 ska kunna operationaliseras i en faktisk undervisningssituation;. Kursen kan ingå inom ämneslärarexamen för gymnasiet. Behörighetskrav. 60 hp inom Religionsvetenskap för ämneslärare gymnasie- skolan I  Religionskunskap 1 är en kort kurs med en gedigen kursplan.

Religionskunskap 1 - Kunskapskrav.se

(2011). Ämne – Religionskunskap [Ämnesplan]. Hämtad 2018  Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska  Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Religionskunskap 1. Kurskod: RELREL01, Kurspoäng: 50 Ämne: Religionskunskap, Ämneskod: REL. Därför är Skolverkets förslag till ändrade kursplaner inom ämnet religion att bidra till revideringen av kursplanen för ämnet religionskunskap. inte lika väl kommer att förbereda elever som ska gå vidare till gymnasiet. av J Dolk · 2017 — religionsämnet på högstadiet och gymnasiet för att kartlägga lärares intryck av den senaste Sedan står i kursplanen för gymnasiets Religionskunskap 1:. av R Lindgren · 2020 — Nyckelord: religionskunskap, religious literacy, world religions paradigm, kursplaner, Moment kring religion och vetenskap lades till i gymnasiets kursplaner.

Samhällskunskap 1a1, 50. Svenska 1 eller  Kursens mål.