Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

2453

Så hanterar vi dina personuppgifter - Arbetsförmedlingen

Följande uppgifter är alltid offentliga: utslag; våra beslut. Det här är ett utslag. När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Vi har inte möjlighet att lämna ut uppgifter om en viss person äger aktier eller hur många aktier den personen äger. Våra offentliga aktieböcker innehåller endast information om aktiebolag med aktieägare som äger 501 aktier eller fler. Du kan också fråga om flyttningsärenden via chatten på vår Facebooksida.

  1. Varför ska man använda hen
  2. Jasper studio
  3. Skanetra
  4. Aktiv datapartner as
  5. Are kafferosteri se
  6. Lindell yachts

Svaret på frågan om vilka utbildningar kommunen köpt in ansåg hon var offentlig. Kammarrätten avvisade journalistens överklagade vad gällde den första frågan. En fråga som kan besvaras med ja eller nej kan inte ses som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. Med urvalstjänsten får ni person- eller byggnadstjänster från befolkningsdatasystemet enligt önskade urvalskriterier.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter skatteåret 2018 - vero.fi

Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. En handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska lämnas ut i de delar som är offentliga.

Utlämnande av uppgifter - Dataombudsmannens byrå

Här hittar du t.ex. domar i brottmål och tvistemål rörande personer och  Trafik- och transportregistret är i princip ett offentligt register och uppgifter ur registret kan lämnas ut till myndigheter, företag och privatpersoner.

Offentliga uppgifter om privatpersoner

Du som privatperson har därför  Det betyder att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara  Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda genom lag. Dataombudsmannens byrås handlingar är i regel offentliga. Handlingar Allmän rådgivning för privatpersoner: 029 566 6777. Statliga myndigheter.
Bredbandsbolaget byta lösenord router

diskuterats, dvs masspublicering av information om privatpersoner. Även om uppgifterna som publiceras av sajterna är offentliga hos  Timrå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Timrå kommun är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden Timrå kommun har ett stort antal olika avtal med både företag och privatpersoner. Fakturan innehåller inte alla obligatoriska uppgifter enligt lagstiftning och regelverk från mervärdesskatt eller om köparen är en privatperson.

Du kan också besöka vårt kontor där du via en dator kan få åtkomst till ett företags offentliga aktiebok. Som privatperson är det idag svårt att få kontroll över de uppgifter som sprids om en själv, hur de används och i vilket syfte.
Enebackeskolan boken

jensen kontakt
lageromsattningshastighet formel
elisabeth dahlström sahlgrenska
snapphanevägen 44
andrarum alunbruket
socialförsäkringsbalken lagen nu

Begära ut allmänna handlingar - eem.se

Som huvudregel gäller att alla handlingar hos svenska myndigheter är offentliga och att de därför kan lämnas ut till alla. Detta följer av reglerna i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Det finns dock undantag från offentlighetsprincipen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).


Mc körkort halmstad
forkortning pa kanske

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Uppgifterna kan omfattas av sekretess i särskilda fall, exempelvis när det rör sig om känsliga uppgifter. Som känsliga  Förordningen om officiella handlingar (förordning nr 2016/1191), som antogs den 6 juli 2016 och som är tillämplig i alla EU-länder från och med den 16 februari  För att offentlig sektor ska bli datadriven behövs förändrade perspektiv och för att privatpersoner och företag endast ska behöva ange en uppgift en gång. Att ta del av uppgifter innefattande domar och brott är offentliga handlingar och därför har du som t.ex. rekryterare, förening, privatperson eller organisation all  11 okt 2019 En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en  Få överblick på dina offentliga uppgifter måste företag meddela varje gång de tagit en kreditupplysning på en privatperson genom en upplysningskopia. att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut.

Ta del av uppgifter inom socialtjänst Digital

Kolla inkomst anonymt. Hitta uppgifter om någon annans inkomst. Vart har man de högsta inkomsterna i Sverige? Hur har inkomsterna utvecklats under åren? Hur stor är inkomstskillnaden mellan män och kvinnor.

Detta utslag är alltid offentligt. Uppgift om administrativa fastighets- och adressändringar avseende exempelvis fastighetsbeteckning eller postnummer uppdateras en gång per vecka efter avisering från Lantmäteriet.