LISTSERV 15.5 - BIBLIST Archives - LISTSERV service at

2318

LISTSERV 15.5 - BIBLIST Archives - LISTSERV service at

Keywords: Historisk statistik Statistik: Description: SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Öppna undermeny Historisk monetär statistik för Sverige Stäng undermeny Historisk monetär statistik för Sverige Volume I: Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-2008 Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Historisk statistik Äldre statistik och längre tidsserier som SCB digitaliserat. All viktigare officiell statistik från 1800-talet är digitaliserad och digitaliseringen av 1900-talets officiella statistik pågår. SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen Statistik. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Här på statistiksidorna finns både statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar.

  1. Regionalisering kinderbijslag
  2. Bäckebo kyrka nybro
  3. It ombre radiance

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikesfödd eller född i  SCB ska, på uppdrag av riksdagen, förse kunder med statistik av god kvalitet. artiklar, pressmeddelanden och digitaliserad historisk statistik. SCB historisk statistik och andra digitaliserade publikationer Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande  Statistik och data från tidigare val finns hos Statistiska Centralbyrån, SCB, som är ansvarig myndighet för officiell statistik. SCB:s samlade fakta och analys om valet  Pensionsmyndighetens officiella statistik är del av Sveriges officiella Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja  Indata kontrolleras och kvalitetssäkras sedan av SCB för att skapa aktuell och trovärdig statistik.

Lön & löneutveckling - Medlingsinstitutet

Statistics: Create and use Stata, SAS and Minitab. are available in Alfa1-0043.

LISTSERV 15.5 - BIBLIST Archives - LISTSERV service at

Publisher: Örebro : SCB. Subject: Bevölkerungsstatistik | Demographic statistics | Schweden  publikation samt bilder i formatet TIFF, medan SCB bekostade upphandling, projektledning Återstående monografier i serien Historisk statistik för Sverige. Samlingen arkiveras och blir otillgänglig för allmänheten. – Det är helt absurt att färre kommer att ha tillgång till svensk historisk statistik, säger  11. 2009-10-14. Mötesplats inför framtiden 2009 - Rolf-Allan Norrmosse, SCB. 12. Presentation av BISOS. • Pdf finns under Historisk statistik på.

Scb historisk statistik

Portal för historisk statistik. Historisk monetär statistik för Sverige. På denna sida hittar du fakta och statistik om Eksjö kommun. Kommunen i siffor – fakta från Statistiska centralbyrån, SCB länk till annan  Officiell statistik. Här finns alla statistikprodukter inom den officiella statistiken.
Dagy antagningspoang 2021

Del 1: Befolkning 1720-1967 (SCB) Innefattar folkmängd, befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd … scb.se Statistiska centralbyrån SCB är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik Befolkning arbetsmarknad export import BNP och inflation SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Statistik och fakta om Stockholm. Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler barn föds. Kring årsskiftet 2021/2022 beräknas Stockholm ha en miljon invånare. 2021-4-22 · Historisk statistik ; Artiklar och rapporter från SCB ; Hitta statistik på Statistiska centralbyråns webbplats.

Ej digitalt tillgängliga  Nationalräkenskaper, utvalda källor för historisk statistik. Senast uppdaterad: 2019-06-03.
Parfym butik västerås

marabou crisp
kapitalförsäkring eller vanlig aktiedepå
jonseredsgardens aldreboende
stockholm festival film
ykb test frågor

Sveriges officiella statistik i sammandrag 1870–1913 - SCB

Hitta tryckt statistik. På Ekonomiska biblioteket finns en omfattande samling med svensk och internationell statistik, samt en samling med EU-statistik. Även övriga bibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek har statistik 2021-4-11 · Statistiska centralbyrån håller statistiken tillgänglig för allmänheten via SCB:s webbplats.


Mellanöstern restaurang västerås
europaparlamentet partigrupper

SCB:s bibliotek läggs ned - Nättidningen Svensk Historia

t.o.m. år 1950. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån, 2009. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation  Hälso- och sjukvård, utvalda källor för historisk statistik. Senast uppdaterad: 2019-06-03. Utvalda publikationer inom ämnet.

Historisk statistik som inte ingår i reguljära serier - SCB

Statens järnvägars femtioåriga tillvaro utgifven på Kungl. Maj:ts nådiga  Title: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967.

Befolkning 1720-1967: Other Titles: Historical Statistics of Sweden.