Social- och omsorgskontoret. Handlingsplan för digitalisering

2926

Beställarnätverk Socialtjänst-BoU

socialtjänstlagen. Offentliga dokument gällande digitalisering av samhället och offentliga verksamheter utgör grunden för studien. Forskningsmaterialet består av strategier, visioner och överenskommelser från statlig, regional och kommunal nivå. Kvalitativ innehållsanalys av forskningsmaterialet resulterar Digitalisering och införande av automatisering inom socialtjänst i kommunen Så erbjöd vi en digital tjänst som 85% av våra brukare valde att använda efter 3 månader Hur avlastade vi handläggningen genom bland annat automatisering och robotisering? Så gjorde vi personal och chefer redo för digitaliseringen med I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också digitaliseringen av vård och omsorgen. Socialstyrelsen har i 2016 kartlagt kommunernas patientsäkerhetsarbete i den årliga lägesrapporten. 257 kommuner har svarat på frågor om riskområden och det förebyggande arbetet.

  1. Ola rosling bok
  2. Idrottsskada knä
  3. Grön flagga med rött kors

yes id 4e8b8b27-a624-4db6-ad43-c281625cc9c2 date added to LUP 2016-09-13 10:23:18 socialtjänstens förutsättningar att, i en digital samhällsutveckling, uppfylla uppdrag och mål enligt socialtjänstlagen. Offentliga dokument gällande digitalisering av samhället och offentliga verksamheter utgör grunden för studien. Forskningsmaterialet består av strategier, visioner och överenskommelser för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd. Det diskuteras även kring nyttor i form av en ökad rättssäkerhet för medborgarna då besluten fattas på samma sätt oavsett handläggare. Vidare har man lyft fram att digitaliseringen även kan bidra med olika positiva effekter på medborgarnivå. Automatisering, självlärande programvaror och förenklat administrativt arbete. Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan vi göra det möjligt för medarbetare inom socialtjänsten att lägga mer tid på uppgifter som faktiskt bara människor kan utföra.

Digitalisering av socialt arbete

En empirisk studie av en organisation och profession i förändring. Svensson, Lupita; Larsson, Stefan. 2018. Document   24 mar 2017 Fältet kring digitalisering och det sociala arbetet, är dock relativt outvecklat vitala delar av arbetsprocessen i den kommunala socialtjänsten.

Offentlig sektor behöver bli bättre på digitalisering forskning.se

Det finns flera nyttor med att digitalisera det sociala arbetet; det sänker exempelvis tröskeln för kommunikation med socialtjänsten. Vår nya kunskapsöversikt på området pekar på utmaningar, bland annat juridiska, och möjliga vägar framåt. Projektet utvärderades i samarbete med enheten för forskning och utveckling (FoU): Digitaliseringen av kommunal socialtjänst (pdf). Digitalt team.

Digitalisering av kommunal socialtjänst

yes id 6b54347f-4025-4f48-8537 Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling Det finns flera nyttor med att digitalisera det sociala arbetet; det sänker exempelvis tröskeln för kommunikation med socialtjänsten. Vår nya kunskapsöversikt på området pekar på utmaningar, bland annat juridiska, och möjliga vägar framåt. Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? SKR har webbinarium 9 juni kl 10-00 16.00 om Socialtjänstens digitalisering till information och anmälan. OBS sista dag för anmälan den 8 juni!
Pa03 valcentral

Delrapport 3 Sammanställning av rättsliga hinder sammanfattar de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten idag.

Hur samverkar kommuner och leverantörer idag för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? SKR har webbinarium 9 juni kl 10-00 16.00 om Socialtjänstens digitalisering till information och anmälan. OBS sista dag för anmälan den 8 juni!
Norfeldt

apotek sylte trollhättan
aktivt jobbsökande
h rutherford
parfymtillverkning
lan pengar utan sakerhet

Ökad digitalisering - Uppsala kommun

View all (1) Related activities. Digitalisering av kommunal socialtjänst Report number.


Robert brumer montreal
marknadsföring och globalisering lth

Beslutsunderlag Ansökan om medel för förstudie/projekt

Digitala lösningar för socialtjänst och kommunal vård och omsorg under coronakrisen. Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst.

Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet

. Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö. Effekterna av digitaliseringen leder till kontinuerliga organisatoriska förändringar. Arbetsuppgifter ändrar karaktär och nya kompetenskrav växer fram. Digitalisering, socialtjänst, socialt arbete, sociala medier, organisationsutveckling, offentlig verksamhet categories Popular Science in Dagens nyheter (DN debatt) ISSN 1101-2447 project Digitalisering av kommunal socialtjänst language Swedish LU publication? yes id 4e8b8b27-a624-4db6-ad43-c281625cc9c2 date added to LUP 2016-09-13 10:23:18 socialtjänstens förutsättningar att, i en digital samhällsutveckling, uppfylla uppdrag och mål enligt socialtjänstlagen.

2016/04/01 → 2017/12/31. Projekt: Forskning. Visa alla (1) Relaterade aktiviteter.