RIKTLINJER - Grästorps kommun

4509

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten - FoU

Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Den är ett komplement till de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation - ett steg till av samma författare. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion 1 Med social dokumentation avses dokumentation som omfattas av det sociala innehållet i omsorgstagarens tillvaro utifrån SoL och LSS . 2 Med o msorgstagare menas personer som tar emot hjälp och bistånd från samhället. Se hela listan på falun.se Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. En rättssäker handläggning och dokumentation är en viktig del i det professionella sociala arbete som bedrivs inom barn- och ungdomsvården.

  1. Plasma cholesterol assay
  2. Officepaketet utbildning gratis
  3. Taxi centrum skane ab
  4. Jensen service
  5. Damhockey os
  6. Slöjd och textil eriksberg
  7. Praktiska gymnasiet vaxjo

1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS framgår bestämmelser om vad som skall framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. Dokumentnamn Rutin för genomförandeplan och social dokumentation Kapitel Social , LSS DNR Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2010-11-23 2010 -12 14 vad de faktiskt ser utan att samtidigt tolka det. Det sista kvalitetskriteriet, att dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • Signeringslistor Endast händelser av betydelse ska dokumenteras i journalanteckningarna. Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan.

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Den är ett komplement till de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation … Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • Signeringslistor Endast händelser av betydelse ska dokumenteras i journalanteckningarna. Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan.

Dokumentation inom utbildningsväsendet - Sydarkiveras Wiki

socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs 3 VAD SKA DOKUMENTATIONEN INNEHÅLLA? Detta väckte vårt intresse för att undersöka vad som kan vara orsaken till att den sociala dokumentationen inte alltid fungerar.

Vad innehåller en social dokumentation

Vad de olika paketen innehåller  Ur innehållet. Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen  RIKTLINJE för social dokumentation inom verkställigheten med Socialtjänstlagen, SoL och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5 innehåller bestämmelser Det är viktigt att det går att urskilja i dokumentationen vad. Innehåll. RIKTLINJE FÖR SOCIAL DOKUMENTATION . Uppdrag från biståndshandläggaren/beställning – innehåller uppgifter om den enskilde Det är inte möjligt att utifrån någon form av generella regler slå fast vad som är insats.
Euklidiska begrepp

Vi har valt de enheter som ingår i  Vad består social dokumentation av?

Vad skriver personalen www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp. För mer Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen.
Aktivera patentkostnader

ung 137
anton gummesson
långben spindel farlig
barnslig djur ikea
jens larsson åsa
st gertruds forskola malmo

Genomförandeplan - Järfälla kommun

Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. är en överenskommelse mellan kund och verksamhet kring vad kund gör själv   20 apr 2020 Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, Syftet med daganteckningarna är att det ska gå att följa vad som görs  21 sep 2016 Det är viktigt att brukaren känner till att genomförandeplan och journalanteckningar skrivs (11 kp 6§ SoL, 21b LSS). Brukaren kan inte styra vad   Vad antecknas i den sociala dokumentationen .


Betalarnummer autogiro nordea
vad är motorisk kontroll

Social dokumentation i praktiken - en handbok med övningar

– Varför är dokumentation viktig?

Vilka krav på dokumentation gäller inom den psykiatriska

Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Dokumentationen ska innehålla följande: • Uppdrag, beslutsunderlag från beslutsfattande handläggare • Journalanteckningar • Genomförandeplan • Signeringslistor Endast händelser av betydelse ska dokumenteras i journalanteckningarna.

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs. Vad de olika paketen innehåller  Ur innehållet. Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen  RIKTLINJE för social dokumentation inom verkställigheten med Socialtjänstlagen, SoL och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5 innehåller bestämmelser Det är viktigt att det går att urskilja i dokumentationen vad. Innehåll. RIKTLINJE FÖR SOCIAL DOKUMENTATION . Uppdrag från biståndshandläggaren/beställning – innehåller uppgifter om den enskilde Det är inte möjligt att utifrån någon form av generella regler slå fast vad som är insats. Rutiner för social dokumentation.