Värdegrund - Östers IF

314

Värdegrund för Norrköpings kommun - Norrkoping

Viktiga faktorer som lärarna pekar på är förståelsen och respekten för olikheter. De talar även om att värdegrunden fungerar som en gemensam bas i vilken olikheter kan förankras. värdegrunden och värdighetsgaran-tin. Texten består av två delar. Del 1: Bakgrund till värdegrundsarbetet ger en kort introduktion till vad en värdegrund respektive värdighetsga-ranti är, samt hur Haninge kom-muns lokala värdegrund och värdig-hetsgaranti ser ut och fungerar. All personal bör ta del av denna del. Värdegrunden ska finnas med i det dagliga arbetet och ingå i kvalitetssystem, kontinuerlig uppföljning och utvärdering och utgöra en grund för hela hälso- och sjukvården.

  1. Praxisalfabetet affisch
  2. Specialistsjukskoterska utbildningar

Landstinget ska skapa förutsättningar för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården att arbeta utifrån värdegrunden. Värdegrunden är diskuterad och beslutad i LSS Funktionsstöds ledningsgrupp. Det är viktigt att vi alla inom LSS Funktionsstöd kontinuerligt diskuterar den och stödjer varandra, så att vi arbetar och handlar utifrån den. Vår värdegrund är också en signal till omvärlden om hur vi vill bli beskrivna som organisation. värdegrund Värderingar: - Medborgaren först - Respekt för individen - Mer än förväntat Principer: - Utgå alltid från samhällsuppdraget - Olikheter är en styrka Våra värderingar tydliggör hur vi ska tänka och agera.

https://www.regeringen.se/490659/contentassets/1df...

Det syns och märks den dag vi alla lever efter samma värdegrund. Kommer man utifrån förstår man hur det är här – och det är bra.

Värdegrund - Degerfors kommun

If your PDF needs to grow, here's how to add pages quickly and easily. This article explains how to add pages to a PDF using Adobe Acrobat, Microsoft Word, DocHub, and Sejda.

Värdegrunden pdf

Viktiga faktorer som lärarna pekar på är förståelsen och respekten för olikheter. De talar även om att värdegrunden fungerar som en gemensam bas i vilken olikheter kan förankras. 1.1 Värdegrunden genom tiderna Nationalencyklopedin definierar värdegrunden som ”de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar” (NE, 2015). Förskolan och skolan har idag en skyldighet att inte bara undervisa eleverna i ämnesspecifik kunskap utan att även ge dem en gemensam värdegrund.
Digital humanities projects

Respekt för personens vär-dighet, integritet och självbestämmande och det sårbara hos personen i vård - Värdegrundens förankringsprocess 2021 Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen.

Vår studie bygger på tre grundläggande frågor: • Vad är egentligen värdegrunden? Finns det olika föreställningar om denna? • Vad innebär det enligt läroplanen att arbeta med värdegrunden och skiljer det sig mot Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter.
Premiership table

bokstavsboken
vad händer om man krockar med en avställd bil
tradera konto spärrat
eco trafikskola linköping
100 delat på 6
berlingske media

KFUMs IDÉ OCH VÄRDEGRUND - Helheten

Även om projektet är avslutat i och med att värdegrund och verktygslåda finns på plats, så återstår nu det viktigaste Vår värdegrund falun.se/ Så ska vi på socialförvaltningen också arbeta – som ett paraply. Vi finns här när Faluborna behöver oss. Vi bemöter dem lika respektfullt som vi bemöter varandra. Vi utgår från människors lika värde och ett respektfullt bemötande.


Internationell civilekonom
skatteregler gaver til ansatte

Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv - Louise

Men för att den nationella värdegrunden ska ha någon betydelse så  Antal juniorer i organiserad träning. Knattegruppen. 6. Utvecklingsgruppen. 14. Elit- junior.

Försvarsmaktens värdegrund - Försvarsmakten

statliga värdegrunden Målet för den svenska förvaltningen är att alla myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Detta kräver ett medvetet arbete. Ett sätt att arbeta för att nå detta mål är att sprida kunskap om den statliga värdegrunden.

till Utbildningsminister Anna Ekström (S). På skolverkets hemsida står följande att läsa om  8 jan.